Párová terapie
a poradenství

Hradec Králové / Trutnov

Kdy vyhledat párovou terapii?

 • Točíte se s partnerem v bludném kruhu nekonečných hádek.
 • Zažíváte ve vztahu pocity neporozumění, míjení, frustrace, prázdnoty nebo odporu vůči partnerovi.
 • Zdá se vám, že jste se odcizili a pochybujete o smyslu vašeho vztahu.
 • Máte problémy v intimní oblasti.
 • Zažili jste ve vztahu situace, s nimiž se nemůžete vyrovnat (nevěra, opakované projevy žárlivosti)

Jak vám v těchto situacích může pomoci partnerská terapie?

 • Společně se snažíme hlouběji porozumět tomu, co vás zavedlo do slepé uličky a hledáme cestu, jak změnit destruktivní tendence ve vztahu.
 • Párová terapie vytváří podmínky pro vzájemné naslouchání, což se mnohdy v domácím prostředí nedaří.
 • Terapie může být příležitostí ke změně, pokud jste neztratili poslední kapku naděje, že váš vztah má smysl. Je ale běžné, že každý cítí tuto naději různě silně, tím se nenechte odradit. Důležitý je záměr, že chcete hledat cesty ke zlepšení vztahu.
 • Někteří klienti si přejí, „aby to mezi námi bylo jako dřív“. Jako dřív to určitě nebude, čas nelze vrátit. Zvládnutí partnerské krize ale může váš vztah obohatit o hlubší vzájemné porozumění a posunout váš vztah novou úroveň.
 • Manželská nebo partnerská terapie bývá také příležitostí k osvojení užitečných vztahových dovednosti, které vnesou do vašeho vztahu novou kvalitu.

Co je dobré promyslet, než zavoláte?

Jste časově flexibilní?

 • Párová terapie je náročný proces a jedno sezení většinou nic nezmění. Doporučuji frekvenci společných setkání jednou za dva až tři týdny. Často se stává, že proces ztroskotá hned v počátku na banálním faktu, že jsou partneři časově vytíženi a nenajdeme společný volný termín. Zvažte, jestli máte možnost flexibilně se přizpůsobit termínům, které vám nabídnu (třeba i v dopoledních hodinách). Výrazně to zvyšuje šanci na to, že se potkáme.
 • Na pracovišti v Hradci Králové jsem vždy ve středu a ve čtvrtek. V Trutnově vždy v pondělí a úterý.

Jaká jsou vaše očekávání?

 • Zkuste si alespoň v základních obrysech ujasnit, s čím do terapie jdete. Větší šanci na změnu mají páry, v nichž oba partneři přichází do terapie dobrovolně a mají motivaci na vztahu pracovat.
 • Je dobré vědět, že při párové terapii nehledáme toho, „kdo za to může“. Vztah vytváří oba partneři.
 • Nejsem soudce, který rozhoduje, na čí straně je pravda.
 • Neřeknu vám taky, jestli spolu máte žít nebo se raději rozejít.

PhDr. Tomáš Komárek (1972)

Soukromou psychologickou praxi provozuji v Hradci Králové a v Trutnově od r. 2013. Od počátku nabízím kromě individuální terapie také terapii párovou. Ročně navštíví moje pracoviště několik desítek párů s nejrůznějšími druhy partnerských problémů. Kromě párové a individuální terapie spolupracuji s Mgr. Darinou Fialovou při vedení terapeutických skupin v Kostelci n/O., působím také jako lektor výcviku pro budoucí terapeuty v institutu Instep. Jsem členem České asociace pro psychoterapii.

Vzdělání a praxe

 • FF UK Praha, jednooborová psychologie (PhDr.)
 • Výcvik v koučování, QEDGROUP, a.s.
 • Psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii
  (IVGT, Praha)  
 • Kurz krizové intervence (Remedium Praha, o.s.)
 • Kurz zvládání vzteku (LOM z.s.)
 • Workshop párové terapie - Rita a Robert Resnick (USA)
 • Výcvik psychoterapie partnerského vztahu
  (Lirtaps Liberec o.p.s) a další 
PhDr. Tomáš Komárek

Cena a podmínky

Párová konzultace 50 min / 1000 Kč
Párová konzultace 80 min / 1500 Kč


Platební podmínky
 
• Na konzultaci se klienti objednávají telefonicky na tel. č.: 605 978 170.
  Pokud neberu telefon, napište mi SMS nebo e-mail.
  Ve zprávě prosím uveďte, jestli máte zájem o termín v Trutnově nebo v Hradci Králové.

• Za konzultaci klienti platí vždy v závěru konzultace v hotovosti nebo převodem na účet pomocí QR kódu.
• V případě, že klienti zruší sezení méně než 24h před dohodnutým termínem uhradí zrušenou konzultaci v plné výši.
• Konzultace v přítomnosti vašeho dítěte není možná.

Trutnov

Hradec Králové

Napište mi SMS nebo e-mail

Pokud neberu telefon, napište mi SMS nebo e-mail. Ve zprávě prosím uveďte,
jestli máte zájem o termín v Trutnově nebo v Hradci Králové.
mail.tomas@seznam.cz | 605 978 170

PhDr. Tomáš Komárek
Soukromá manželská
a partnerská poradna


 • tel.: 605 978 170
  mail.tomas@seznam.cz
 • IČO: 01496859
 • č.ú.: 2100466771/2010
Trutnov
 • Bulharská 61
 • 541 01 Trutnov


Hradec Králové
 • Kavčí plácek 121/1
 • 500 03 Hradec Králové

 • Pracoviště nejsou
 • zdravotnickými zařízeními.

Mobirise web page builder - Get now